Málaflokkar


Lögmannsstofa Reykjaness er tekur að sér allan málarekstur einstaklinga, fyrirtækja, stofnana og félagasamtaka fyrir héraðsdómum landsins eða gerðardómstólum. LMSR tekur m.a. að sér verkefni á eftirfarandi sviðum lögfræðinnar:

 

 • I.  Á sviði fjölskyldu- og erfðaréttar
 •      Ráðgjöf
 •      Sáttamiðlun
 •      Gerð kaupmála fyrir stofnun hjúskapar
 •      Gerð kaupmála eftir stofnun hjúskapar
 •      Hjúskaparslit – búskipti
 •      Hjúskaparslit – forsjá barna
 •      Hjúskaparslit – umgengisréttur foreldra
 •      Samningar sambúðarfólks
 •      Sambúðarslit (óvígð sambúð) – fjárskipti
 •      Faðernismál
 •      Barnaverndarmál
 •      Gerð erfðaskráa
 •      Skipti dánarbúa

 

 • II. Á sviði sakamálaréttar
 •      Réttargæsla fyrir þolendur afbrota
 •      Verjendastörf fyrir sakaða
 •      Gerð bótakrafna í sakamálum

 

 • III. Á sviði persónuréttar einstaklinga
 •      Ráðgjöf
 •      Persónuvernd
 •      Bótaréttur vegna líkamstjóns
 •      Almannatryggingaréttur
 •      Vátryggingaréttur
 •      Vinnuréttur
 •      Neytendaréttur
 •      Skattaréttur
 •      Fjármunaréttur
 •      Lögræði – lögræðissviptingar
 •      Fjárræði – fjárræðissviptingar

 

 • IV. Á sviði fyrirtækjaréttar, félaga- og fjármunaréttar
 •      Ráðgjöf
 •      Lögfræðilegar álitsgerðir
 •      Stofnun og slit fyrirtækja og félagasamtaka
 •      Stjórnhættir fyrirtækja og félagasamtaka
 •      Rekstur mála hjá stjórnvöldum (stjórnsýsluréttur)
 •      Samningagerð milli fyrirtækja og milli fyrirtækja og neytenda
 •      Skattar og fyrirtæki
 •      Samrunar og yfirtökur
 •      Kaup og sala fyrirtækja
 •      Samkeppnisréttur
 •      Gerð ráðningarsamninga
 •      Gerð verksamninga
 •      Gerð leyfissamninga
 •      Vernd höfundarréttar, einkaleyfa og vörumerkja
 •      Samningurinn um evrópska efnahagssvæðið (EES-réttur)

 

 • V. Á sviði fasteigna- og leiguréttar
 •      Ráðgjöf
 •      Skjalagerð
 •      Samningagerð
 •      Verðmat fasteigna
 •      Kaup og sala fasteigna
 •      Gallar – málarekstur gallamála
 •      Vanefndir
 •      Húsaleiguréttur
 •      Fjöleignahúsaréttur
 •      Eignaskiptasamningar
 •      Veðréttur
 •      Skipulags- og byggingarlöggjöf

 

 • VI. Á sviði gjaldþrota- og skiptaréttar
 •      Ráðgjöf
 •      Greiðsluörðugleikar
 •      Greiðslustöðvun
 •      Nauðasamningar
 •      Gjaldþrot
 •      Skuldaskil
 •      Skipti þrotabúa

 

 • VII. Á sviði flutningaréttar
 •      Landflutningar
 •      Sjóflutningar
 •      Loftflutningar

 

 • VIII. Stjórnsýsluréttur
 •      Hagsmunagæsla fyrir einstaklinga og fyrirtæki gagnvart stofnunum ríkisins
 •      Hagsmunagæsla fyrir einstaklinga og fyrirtæki gagnvart bæjarfélögum og sveitarfélögum landsins
 •      Hagsmunagæsla fyrir innflytjendur og flóttamenn gagnvart stjórnvöldum