Trúnaður og heilindi


Lögmenn eru eins og margar aðrar starfsstéttir bundnir lögum og siðareglum. Í tilviki lögmanna hvíla margvíslegar og strangar reglur um störf þeirra, sbr. t.d. lög um lögmenn nr. 77/1998 auk siðareglna Lögmannafélags Íslands.

Trúnaður er lykilhugtak Lögmannsstofu Reykjaness, þínir hagsmunir eru okkar atvinna og við tökum atvinnu okkar alvarlega. LMSR leggur ríka áherslu á trúnað við skjólstæðinga þess og mun verja þagnarskylduna fyrir dómstólum, komi til þess.

Í 22. gr. lögmannalaganna segir ,,Lögmaður ber þagnarskyldu um hvaðeina sem honum er trúað fyrir í starfi sínu. Starfsmaður lögmanns er einnig bundinn þagnarskyldu um slík trúnaðarmál sem hann kann að komast að vegna starfa sinna.”

Heilindi eru grundvöllur starfsemi LMSR en í 18. gr. lögmannalaganna segir ,,Lögmönnum ber í hvívetna að rækja af alúð þau störf sem þeim er trúað fyrir og neyta allra lögmætra úrræða til að gæta lögvarinna hagsmuna umbjóðenda sinna.